Bankovní registr

Snad každý slyšel slovo bankovní registr. Je ovšem zvláštní, že poměrně velké procento populace České republiky neví, co to vlastně ten bankovní registr je. Bankovní registr slouží především bankovním institucím k získání informací o klientech. Klienty je myšleno například žadatele o půjčku nebo úvěr nebo i hypotéku. Bankovní registr přináší informace ohledně toho, zda klienti neměli někdy v minulosti problémy splácet nějaký bankovní úvěr. Bankovní registr klientských informací (úvěrový registr) je tedy základním nástrojem ekonomik zemí celého světa. Bez bankovního registru si už lze jen stěží představit vstup naší země, tedy České republiky do společenství zemí EU.

Úvěrový registr ovšem představuje databázi údajů o úvěrových vztazích. Úvěrový registr je vytvořen na základě informací, které banky poskytují od samotného jádra registru a které jednotlivě nebo v souhrnu vypovídají o důvěryhodnosti klienta. Důvěryhodností klienta je myšlená tzv. platební morálka, tedy jak klient poctivě a jak pravidelně splácel například půjčky. Informace o důvěryhodnosti klienta jsou každý den aktualizovány a uchováván po dobu minimálně 10 let.

Vlastnosti bankovního registru

Bankovní registr je součástí centrálního registru dlužníků. Centrální registr dlužníků je informační systém, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky ekonomických subjektů registrovaných zde, v České republice s napojením, na registry EU, USA, a dalších zemí. Tzv. zdrojové registry zprostředkovávají zobrazení negativních a pozitivních údajů vedených v jednotlivých registrech, ze kterých čerpají data.

V bankovním registru jsou vedeny fyzické osoby, a to občané i živnostníci, které u některých bank (uživatelé registru) čerpají nebo čerpali úvěr, tzn. i kontokorent, nebo se pohybují v povoleném pásmu záporného zůstatku na běžném účtu anebo vlastní kreditní kartu. Do bankovního registru se tak evidují špatné, záporné i dobré a kladné informace o klientech. Bankovní registr tedy „donáší“ příslušným úřadům. V případě, že klient si vezme nebo jen požádá o půjčku nebo úvěr v jakékoliv bance, je ihned zaveden do databáze bankovního registru.

Jak už tedy bylo řečeno, každá banka tak vždy před uzavřením půjčky, úvěru či hypotéky s nějakou osobou nahlédne do příslušného bankovního registru dané osoby, aby zjistila důvěryhodnost, platební morálku zkrátka předchozí zkušenosti a včasnost určitého klienta při minulých obchodech či transakcích. Podle splácení, ať už pravidelného nebo nepravidelného, se pak u jeho jména v bankovním registru objeví kladné nebo záporné hodnocení, podle toho jak podmínky smlouvy dodržuje.

Všechny záznamy v bankovním registru jsou vedeny v externí databázi společnosti v tzv. bankovním registru klientských informací, kde jsou fyziky a virtuálně uložena veškerá data, která si banky navzájem vyměňují. Údaje jsou v bankovním registru vedeny vždy minimálně čtyři roky nazpět.

Be Sociable, Share!

Komentáře

komentářů