Category Archives: Daně

HLA26c438_pro100322

Očima expertů: Musí být daňové přiznání (a daně vůbec) složité?

Dalo by se zjednodušit přiznání k dani z příjmů? Jsou na tom jinde líp? A přineslo by jednodušší daňové přiznání vyšší výběr daní? Zeptali jsme se Lukáše Kovandy, Petra Macha, Aleše Michla, Richarda Kauckého a dalších osobností.

Silniční daň

Pro někoho méně známá silniční daň, se v dnešní době stává často komentovanou. Na začátek bychom si měli říct, že silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. V úvodu zákona, se vymezuje předmět daně jako silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, který jsou registrovaná a provozovaná v České republice, pokud jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice jsou vždy předmětem silniční daně.

Daň z nemovitosti

Na úvod je třeba říct, že daň z nemovitosti upravuje zákon č. 338/1992 Sb. Zde je daň z nemovitosti rozdělena na daň z pozemků a daň ze staveb. Za tzv. zdaňovací období se počítá kalendářní rok. Každá daň z nemovitosti se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu 1. lednu roku, na který je daná daň z nemovitosti vyměřována. Jak už bylo řečeno, daň z nemovitosti rozdělujeme na dva hlavní proudy, a to na daň ze staveb a na daň z pozemků.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější nepřímou daní. Zároveň je daň z přidané hodnoty tou nejsložitější nepřímou daní našeho daňového systému. Platíme ji bez výjimky všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji ale musí prodejci. DPH neboli daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb. Jedná se tedy, jak už bylo řečeno o daň nepřímou, kterou platí zejména koneční spotřebitelé či podnikatelské subjekty nemající nárok na odpočet daně.