Category Archives: Ostatní finance

Vyplácení důchodů

Státní důchodový systém je zaveden mnoha zemích včetně České republiky. V České republice je zaveden tzv. průběžný státní důchodový systém, což znamená, že současní plátci sociálního pojištění hradí důchody současným příjemcům penzí. Vzhledem k vývoji populace je současný systém neudržitelný a musí být tak v nejbližší době reformován, k tomu je však zapotřebí politické vůle. V ČR jsou poskytovány různé penzijní dávky, a to starobní důchod, invalidní důchod, vdovský nebo vdovecký důchod, sirotčí důchod.