Category Archives: Pojištění

37

Pojišťovny začaly vyplácet klientům více peněz za škody na zdraví

Pojišťovny musí klientům vyplácet více peněz za škody na zdraví než v minulosti. Změna souvisí s aplikací nového občanského zákoníku. V některých případech jde i o trojnásobek původní částky. Zároveň se výrazně rozšířil okruh osob, které mají na tento druh odškodnění nárok. Škody na zdraví přitom tvoří nemalou část plnění pojišťoven u pojištění vozidel.

Sociální pojištění

Sociální pojištění je pojistné na důchodové zabezpečení. Je to vlastně příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je určeno k úhradě výdajů státního rozpočtu v souvislosti s dávkami důchodového pojištění (starobní důchody, plný invalidní a částečný invalidní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod).