Jak darovat peníze

Je známo, že v České republice se musí zdanit snad všechno. Pro mnoho lidí ovšem, je velkým překvapením to, že se musí zdanit i to co dostanete darem. Spousta lidí si tak klade otázku, zda vůbec chce darovat větší obnos peněz. Když už se však rozhodnete, smířit se s tímto faktem, jak máte tedy darovat peníze?

Dar však podléhá dani pouze jen v některých případech. Stát je sice takový malý příživník, který vás obírá o peníze v každém okamžiku, ale pouze u částek nad 20 000 Kč. Například dostanete-li 3 000 000 Kč od cizích lidí, tak je zdanit musíte. Ovšem částky menší než 20 000 Kč danit nemusíte. To samé platí i o darech od příbuzných, ty také totiž danit nemusíte. Je samozřejmostí, že daň z daru platí nabyvatel, tedy ten, který daň dostal. Výjimkou ovšem je nabyvatel ten, který nemá sídlo nebo trvalý pobyt v České republice. V tomto případě platí daň za darované peníze sám dárce. Je zde ovšem také možnost, že jestliže dárce poplatníkem není, daň z darovaných peněz platí ručitel. To znamená, že když obdarovaný nezaplatí daň za darované peníze, tak je bude správce daně vymáhat od vás, tedy dárce.

Daň z daru

Ten, koho stále zajímá jak darovat peníze, by neměl opomenout třídění příslušníků pomyslného darovacího systému. V pomyslném darovacím systému dělíme populaci do tří skupin. Skupina I. jsou příbuzní v tzv. řadě přímé tj. děti, rodiče, prarodiče a manželé. Ve skupině II. můžeme nalézt příbuzné v tzv. řadě pobočné tj. sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, manželé dětí, dětí manžela, rodiče manžela či manžely, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po doby jednoho roku. Další skupinou a zároveň poslední je skupina III. Do skupiny III. patří zejména fyzické a právnické osoby. Od darovací daně jsou zcela osvobozeny osoby zařazené do skupin I. a II. Na rozdíl od prvních dvou skupiny, které jsou od darovací daně osvobozeny skupina III. od darovací daně osvobozena není. Třetí skupina darovací daň platit musí, ovšem jen v případě, že hodnota daru převyšuje 20 000 Kč za jeden rok. Sazba daně je tedy závislá na velikosti daru. Například dar, který má hodnotu do 1 milionů korun, musí obdarovaný zdanit 7 % z celkového daru. Dalším příkladem může být dar, který má hodnotu ve výši nad 50 milionů korun, musíte zdanit částkou 12 460 000 + 40% z částky přesahující 50 milionu korun. Pravidlo v České republice tedy je, čím víc darujete, tím víc zaplatíte.

Doufejme tedy, že teď už víte víc o tom, jak darovat peníze.

Be Sociable, Share!

Komentáře

komentářů