Penzijní reforma – týká se i vás!

Penzijní reforma visí ve vzduchu jako strašák. Bojí se nejen občané ale i politici, kteří se na jejím vzniku podíleli. Zmatky a dohady zavládly v celé české kotlině.

Penzijní reforma přinese celou řadu důležitých změn, které budou mít dopad na velké množství lidí. Bude se týkat občanů starších 18 let. Na jejich rozhodnutí bude velmi záležet a v budoucnu se ukáže, zda-li si zvolili správně nebo díky nízké informovanosti prohloupili a jen tratili.

Vyplácení důchodů

Státní důchodový systém je zaveden mnoha zemích včetně České republiky. V České republice je zaveden tzv. průběžný státní důchodový systém, což znamená, že současní plátci sociálního pojištění hradí důchody současným příjemcům penzí. Vzhledem k vývoji populace je současný systém neudržitelný a musí být tak v nejbližší době reformován, k tomu je však zapotřebí politické vůle. V ČR jsou poskytovány různé penzijní dávky, a to starobní důchod, invalidní důchod, vdovský nebo vdovecký důchod, sirotčí důchod.

Silniční daň

Pro někoho méně známá silniční daň, se v dnešní době stává často komentovanou. Na začátek bychom si měli říct, že silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. V úvodu zákona, se vymezuje předmět daně jako silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, který jsou registrovaná a provozovaná v České republice, pokud jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice jsou vždy předmětem silniční daně.

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který klientům příslušní finanční instituce urychlí přístup k penězům z obchodních pohledávek. Eskontním úvěrem banky povětšinou eskontují tuzemské směnky, které jsou splatné na území České republiky, a to v korunách. Ovšem směnky, které jsou splatné mimo území České republiky, jsou vystaveny v korunách či cizích měnách. Banka s eskontním úvěrem eskontuje směnku za předpokladu, že bude při splatnosti zaplacena.

Daň z nemovitosti

Na úvod je třeba říct, že daň z nemovitosti upravuje zákon č. 338/1992 Sb. Zde je daň z nemovitosti rozdělena na daň z pozemků a daň ze staveb. Za tzv. zdaňovací období se počítá kalendářní rok. Každá daň z nemovitosti se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu 1. lednu roku, na který je daná daň z nemovitosti vyměřována. Jak už bylo řečeno, daň z nemovitosti rozdělujeme na dva hlavní proudy, a to na daň ze staveb a na daň z pozemků.