Silniční daň

Pro někoho méně známá silniční daň, se v dnešní době stává často komentovanou. Na začátek bychom si měli říct, že silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. V úvodu zákona, se vymezuje předmět daně jako silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, který jsou registrovaná a provozovaná v České republice, pokud jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice jsou vždy předmětem silniční daně. Předmětem daně naopak nejsou speciální pásové automobily nebo vozidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu jako kategorie L1 nebo vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů či zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu. Dále předmětem silniční daně nejsou, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun nebo která mají elektrický pohon nebo mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor či vozidla šetrnější k životnímu prostředí (např. vozidla s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla na LPG) a některá další.

Dostáváme se pomalu k tomu, kdo vlastně silniční daň platí. Silniční daň platí fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel. Dále musí být zapsána v technickém průkazu, nebo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu, je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel. Poplatníkem silniční daně, může být rovněž zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, pokud daňová povinnost nevznikla již jeho provozovateli.

Sazba daně

Pokud je poplatníkem silniční daně již zmiňovaný zaměstnavatel, který vyplácí tzv. cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější. Dále se pak sazba daně snižuje o 25 % u vozidel, která jsou určená po činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě. Sazba silniční daně, se také může snižovat podle data první registrace vozidla, uvedeném v technickém průkazu. Chcete-li se tedy dozvědět něco více o snížení sazby silniční daně, následujících pár vět vám může pomoci, a to například fakt, že po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace se sazba snižuje o 48 %, po dobu následujících 36 měsíců se sazba snižuje o 40 % a po dobu dalších 36 měsíců se sazba snižuje o 25 %. Další důležitou informací pro vás může být to, že po 108 kalendářních měsících (od data první registrace vozidla) končí možnost snížení sazby. Toto snížení je možné použít i u osobních vozidel.

Be Sociable, Share!

Komentáře

komentářů