Sociální pojištění

Sociální pojištění je pojistné na důchodové zabezpečení. Je to vlastně příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je určeno k úhradě výdajů státního rozpočtu v souvislosti s dávkami důchodového pojištění (starobní důchody, plný invalidní a částečný invalidní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod). Dále nemocenské pojištění souvisí s tzv. podporou v nezaměstnanosti, kterou dostávají uchazeči o zaměstnání a dalšími výdaji, které souvisejí se zabezpečováním práva na práci, na správní výdaje ČSSZ a úřadů práce. Další souvislost je s dávkami nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné (dříve podpora při ošetřování člena rodiny), vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství).

Sociální pojištění platí všichni zaměstnanci. Zaměstnanci jsou povinně účastni všech třech složek sociálního pojištění, ale sami si platí jen důchodové pojištění, ostatní za ně platí zaměstnavatel. Ovšem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou být dobrovolně účastny nemocenského pojištění, ostatní dvě složky jsou opět povinné.

Výše minimální sociálního pojistného

Důležitou informací pro sociální pojištění je výše minimálního pojistného. Pro rok 2012 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1836 Kč měsíčně. OSVČ, které ve své výdělečné činnosti už pokračují, platí zálohy ve výši 1807 Kč z roku 2011 až do doby podání přehledu o příjmech a výdajích. V případě, že OSVČ v roce 2011 činnost teprve zahájí, platí od počátku minimální zálohu ve výši 1836 Kč. Již od 1. 1. 2011 platí, že OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, vykonávána vždy hlavní samostatnou výdělečnou činnost, a to i přes to, že důvody pro výkon vedlejší činnosti stále trvají. Musí proto platit povinně i zálohy na důchodové pojištění alespoň v minimální výši, která pro rok 2012 činí 1836 Kč. Ty OSVČ, které jsou současně v zaměstnaneckém poměru, nemusejí povinně platit zálohy na sociální pojištění. Podmínkou je, že ze zaměstnaneckého poměru je hrazeno pojištění z minimálního vyměřovacího základu zaměstnance. Při podání celkového přehledu musí OSVČ předložit místně příslušné okresní nebo pražské správě sociálního zabezpečení doklad o dosažení minimálního vyměřovacího základu příslušném měsíci v rámci zaměstnání.

Sociální pojištění musí být zaplaceno v určitém termínu. Splatnost pojistného na důchodové i nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že OSVČ musí peníze poslat tak, aby byly připsány na účet sociální správy nejpozději 20. dne v měsíci. Například pokuje 20. dnem v měsíci neděle, peníze musí správa obdržet v pátek. Z vaší banky musejí proto odejít nejpozději ve čtvrtek, při platbě poštovní poukázkou nejpozději ve středu.

Be Sociable, Share!

Komentáře

komentářů